Конструкции на фуражно-мулчиращи машини и тяхното практическо приложение

Косачките и мулчерите за пасища с различни конструкции намират широко приложение в специални задачи в земеделското и градинарското растениевъдство, лозята, горското стопанство и комуналните дейности. В този материал, освен очертаването на конструктивните елементи на пасищно-мулчиращите машини, използвани предимно в растениевъдството, са описани техните характерни технико-технически решения, областите им на приложение и основните технически характеристики.

Преглед на машините

Шредерите и мулчерите се произвеждат конструктивно в следните възможности за прикрепяне – окачено, полуокачено и прикачно изпълнение.

Методът на изграждане обикновено се определя от работната ширина на машините.

Машините с по-малка работна ширина (~ 3 м) се изработват в окачен вариант, машините с по-голяма работна ширина (3-8 м) са с полуокачена и прикачена версия.

Може да се мести странично между окачените машини; също с предно/задно окачване; хидравлично подвижни; ексцентричен; стърчаща стрела; може да се допълни с (автоматична) техника за култивиране и др. Предлагат се и дизайнерски версии.

Устройството за раздробяване (режещо устройство) на машините може да има вертикална или хоризонтална ос.

Съответно се прави разлика между ротационни шредери с вертикална ос и шредери с хоризонтална ос с люлеещо се острие.

Това обозначение не е съвсем точно, тъй като машините както с хоризонтална ос, така и с вертикална ос извършват работата си по рязане и раздробяване с въртящи се ножове, но установените на практика (и особено на „жаргон“) имена рязко разграничават шредерите „RZ“ от известните хоризонтални шредери.от трошачни валови (VZ) машини.

Мулчери трактори

Шредерите с вертикална ос са сравними преди всичко с върховите ротационни косачки и имат същите конструктивни елементи като повечето от тях.

Шредерите с хоризонтална ос са основно подобни на машините за фрезоване на почва, с тази разлика, че тяхната режеща машина работи над повърхността на земята и техните въртящи се остриета имат окачване на щифтове.

Проследяване на всяка машина – регулиране на височината на рязане на стъблото – с двустранни плъзгащи се крачета (основно за мулчиране на тънкостъблени растения, овощни градини), стоманен валяк, пружинни ролки (за почистване на тревни площи, лозя и междуредово разстояние), плътни или спуканите гуми ме уморяват.

Височината на рязане на шредера (шредера) може да се регулира хидравлично или механично.

Безопасната защита на различните шредери и оператора се осигурява от предна/задна завеса с капси, плоча завеса или гумена завеса.

Натрошеният материал се направлява от решетка, затворена покривна плоча, дифузор с разпръскваща плоча или изпускател без разпръскваща плоча.

Освен това, според машините с различни конструкции, също така е възможно да се подредят смачканите стъбла (регулируема ширина) или да се разпръснат в зоната на смачкване.

Рамковата конструкция на шредерите образува заварена затворена секция от профилна стомана, която е затворена отгоре и отстрани с капак от ламарина.

Дебелината на плочата на капака обикновено е 3,0-5,0 мм, но някои машини с по-голяма работна ширина могат да имат дебелина на плочата от 7 мм.

На рамката, респ. връзките за триточковото свързване са направени върху корпуса на плочата и към него са свързани задвижващите корпуси на режещото(ите) устройство(а), както и хидравличните цилиндри.

Предаването на шредерите от ВОМ през карданния вал се осигурява от конусни зъбни колела.

Броят на роторите на машините определя кое задвижващо(и) зъбно(и) зъбно(и) зъбно колело(и) трябва(и) да се монтира.

Ротационните шредери с вертикална ос могат да се транспортират окачени до работна ширина от ~ 3 м, външните елементи на машини с по-голяма работна ширина (1-2 ротора) могат да се сгъват с хидравлични цилиндри по време на транспорт.

По-малките шредери с хоризонтална ос с по-малка работна ширина могат да се транспортират окачени или полуокачени, като в този случай работните колела се търкалят по земята, докато машините с по-голяма работна ширина > 3 m имат опция за надлъжно теглене на пътя (с теглич и транспортни колела).

Шредери с вертикална ос

Машините с вертикална ос се изработват с ротори с 1 до 7 вертикални оси в зависимост от работната им ширина.

Окачените машини с по-малка работна ширина се свързват към работния силовия агрегат с 3-точково закачване.

Затворената секция на машините е покрита с ламарина отгоре и отстрани.

Коробката за задвижване на трактора се задвижва от карданен вал със свободен ход чрез конична скоростна кутия, ротор на вертикалния вал, към който са монтирани хоризонтално въртящите се трошачни ножове.

В задната част на машината, рамката на машината може да се регулира вертикално под самоподравняващото се опорно колело(а), което осигурява следване на земята и в същото време позволява регулирането на височината на режещата равнина.

Превключвателят, който се плъзга върху ротора, го предпазва от претоварване, а решетката предотвратява излитането на смачкания материал.

Парчета, разпръснати от машината, разпръснати върху стърнищата v. те остават подредени. Фигура 1

Конструкцията на вертикалните ротационни шредери се характеризира с ниска височина на машината.

Това е особено вярно за многороторни (3-7) роторни и прикачни машини, при които от плоската и широка рамка на машините излизат само задвижващите транспортьори (конични редуктори, карданни валове) и някои хидравлични цилиндри. Тези машини обикновено имат диаметър на ротора от ~ 1,2-1,5 m, но някои машини имат и диаметър на ротора от 1,8-2,1 m.

Хоризонтално въртящите се раздробяващи остриета, монтирани върху плоска ютия, са монтирани на хоризонтални дискове в края на роторите с вертикална ос.

На ротора раздробяващите лопатки са 90, 120 v една спрямо друга. Те са изместени на 180°, за да се осигури статичен и динамичен баланс.

Раздробяващите остриета са проектирани с единичен или двоен монтаж.

Проследяването на земята на ротационните шредери се осигурява от опорните колела на задните колела.

Машините могат да имат 1, 2, 4, 6 или 8 опорни колела в зависимост от работната им ширина.

С опорните колела освен че следват земята, се регулира и височината на режещата равнина.

Това се решава с регулиране на щифтов отвор или винтов механизъм при по-прости машини, а при по-модерните машини (многороторни) височината на рязане се регулира от хидравличен(и) цилиндър(и). Фигура 2

Роторите на машините с вертикална ос са оборудвани с шарнирни режещи остриета, които се движат хоризонтално, изместени един спрямо друг.

За хоризонталния диск в края на всеки ротор или за държача от плоско желязо са монтирани 1-3 прави или 2 прави и 2 извити режещи ножа.

Ножовете за рязане на стъблата обикновено са прави, но някои дизайни използват извити ножове за по-лесно пренасяне и по-добро разпръскване на отрязания материал.

Ножовете са изработени от плоска стомана, а режещите ръбове са покрити с карбид.

При оборудването с двойни ножове в повечето случаи се поставят и къси стоящи контра-ножове, които са предимно с цел почистване.

Обиколната скорост на режещите ножове (ротори) – от задвижването, респ. в зависимост от проекта – между 60-80 м/сек.

Шредери с хоризонтална ос

Шредерите с хоризонтална ос могат да бъдат окачени, полуокачени и прикачни.

В рамките на окачените версии са известни и решения със задно и предно окачване.

Окачените машини са свързани към работещите с тяхната триточкова окачваща конструкция.

Има три вида работа и задвижване на работните органи – ротори – чрез свободно движещия се карданен вал, от ВОМ на трактора чрез предпазен съединител и конична скоростна кутия:

 • с едностранно, многоредово задвижване с клинови ремъци за по-малки машини
 • за трошачки със средно разделяне (по-голяма работна ширина) с двустранно 3-4 редово задвижване с клинови ремъци
 • с директно задвижване от редуктора

Заварените отвори (гумени лагери) на хоризонталния ротор, изработен от тръбата, са свързани с люлеещи се лопатки с различни конструкции посредством щифтово окачване.

Редовете ножове образуват ъгъл от 90 ° един спрямо друг или са окачени по спирална линия.

Въртящите се остриета, въртящи се с висока периферна скорост в обратна посока на движение, повдигат стъблата и другите растителни остатъци от земята, раздробявайки ги чрез свободен удар – или, в случай на контраострие, транспортирайки материала, който трябва да бъде смачкан, до стоящото противоострие, като по този начин се счупи смачкана – и се разстила върху стърнищата.

Напълно затворената, твърда структура на рамката над ротора служи за създаване на силен ефект на засмукване – като по този начин повдига материала, който ще бъде смачкан – за да се осигури правилно качество на работа.

Хоризонталния(ите) вал(и) – ротор(и) -, лагерите и статичното и динамично балансиране осигуряват гладка, равномерна работа.

Високата скорост на ротора(ите) – високата обиколна скорост на люлеещите се остриета – гарантира, че настърганият материал се разпръсква по земята и се издухва отзад с помощта на пластината за отклонение на материала и разпръскващите дискове.

Повечето от шредерите с люлеещи се ножове се следят от 2-4 напомпани гуми, т.нар. опорно колело, но са известни и решения за проследяване на повърхността на стоманена ролка или плъзгащо се краче.

С тези агрегати, освен следването на земята, е възможно да се регулира и височината на режещата равнина.

За различни шредери с въртящи се ножове височината на рязане може да се регулира механично (обикновено между 3-30 см) (с фитинг с щифтов отвор или винтов механизъм), а за по-големи (> 6,0 m) работни ширини с хидравлични цилиндри.

При обсъждането на шредерите с хоризонтална ос, специално трябва да се отбележат шредерите за картофи, които са оборудвани с различни дължини (обикновено по няколко спирални линии) според междуредовото разстояние (75 v. 90 cm) и контура на повърхността на снопа. на ротора.

Тези шредери се предлагат в 2-4-6 и 8-редови дизайни, адаптиращи се към технологиите, които могат да бъдат приложени с сеялки, използвани в производството на картофи.

При картофосекачки трябва да се отбележи, че роторите се задвижват на 540 или 1000 min -1 от PTO на електроцентралата – това означава ~ 1200-2800 min -1 (обиколна скорост 30-40 m / s) за роторите – висока скорост, както и засмукващия ефект на ротора и люлеещите се ножове, повдига и лежащите картофени стъбла, също се нарязват.

Обиколната скорост на трошачките е така наречената неподдържана Значително надвишава изискването за скорост на „свободно рязане“ за тънкостъблени влакнести растения, включително картофени стъбла, и удовлетворява за растения с дебели стъбла.

Таблица 1 обобщава основните технически характеристики на някои хоризонтални шредери за картофи.

Таблица 1. Основни технически характеристики на шредери с хоризонтална ос

Производител/тип(ове) на фамилия(и) машиниПроизводителдържаваНастърганброй редове (бр.)работа-ширина (см)Производителност-потребление ( кВт)
RMU AGRIMASTER, RMU GLаз2-415826-66
GRIMME KS, KSAд2-4-6150-45035-80
ORSI WMO, WSOаз2-4160-32035-85
BASELIER LKB; LKA; LKNL2-4-6-8150-61037-95
РУМСТАД РСКNL2-4-6200-47035-80
БУШ LKFA; FLKBNL2-4200-36050-80
WM КАРТОФИ ТЕХНОЛОГИЯ KSд2-4150-30030-60

Забележка : Има и версии с междуредово разстояние от 75 и 90 cm между машините

На ротора на тръбния вал на шредери с хоризонтален вал, люлеещите се остриета с различни конструкции са оборудвани с окачване на щифтове.

На тръбния вал люлеещите се лопатки са разположени на различни стъпки, изместени на 90 ° или по спирална линия.

Производителите предлагат ножове с различни форми и форми за смачкване на всеки остатък от стъблото на растението.

Следните люлеещи се остриета могат да се използват за раздробяване на най-важните растителни остатъци

 • универсален (или „Y“) нож: царевица; слънчоглед; тютюн; пшеница; лозя; раздробяване на дървесни стърготини
 • прав нож: слама; шредер за пшеница фино нарязване
 • извит нож: смачкване на картофени стъбла, култивиране на тревни площи;
 • огънат ъглов нож: трева, обработка на тревни площи; смачкване на листа от захарно цвекло
 • нож с форма на лопата: отстраняване на листа от цвекло; нарязване на оризова слама
 • нож чук: лоза; дървесни отлагания; търкане; за почистване на тревни площи, тревни площи

В допълнение към тези люлеещи се остриета, комбинацията от извити – универсални люлеещи се остриета и лопати (слънчоглед, царевица, тютюн и др.) обикновено се използва за раздробяване на остатъци от стъбла, почистване на угари и асиметричната серия от ножове с различни дължини ( за смачкване на картофени стъбла).

Някои шредери (с контра-ножове) са оборудвани и с противоред, който може да бъде 1- или 2-ред.

От вътрешната страна на капака на плочата могат да се монтират противоположни редове или може да се заварява .

Типични приложения на машините

Приложенията на шредери и мулчери могат да бъдат широки. (Вижте също таблица 2.)

Таблица 2. Типични технологични приложения на шредери и мулчери

Косачки и топери за пасищаМулчиращи машини 
Типични технологични приложения
раздробяване и раздробяване на остатъци от стърнища, стоящи стъбла (напр. картофи, царевица, слънчоглед и др.) с по-здрави (по-дебели) стъбла;рязане, смачкване, нарязване на ситно пшенични стъбла (напр. зърнени култури, рапица, грах и др.);
трошене и раздробяване на лозя и резници на овощни дървета в лозя v. събиране на отломки;изрязване и раздробяване на плевели в редовете/пъновете на лозята;
търкане, борба с трева и плевели на занемарени пустоши, грижа за заразени с амброзия площи;косене на треви и плевели в големи площи и дългоредни лозя (странична система);
бордюри, канавки, грижа за склоновете, борба с плевелите и плевелите.наклон, бряг на канавка, грижа за тревни площи, почистване на тревни площи, рязане на оризова слама.
специални горски работи (храсталаци, храсти, храсти, грижи, почистване и др.)извършване на различни комунални дейности (бордюри, канавки, зелени площи и др.), почистване на обществени площи

Могат да се използват в земеделското растениевъдство при прибиране на зърнени, бобови, грудкови и кореноплодни култури след прибиране на реколтата, маслодайни и технически култури, но в областта на лозята. раздробяване на трева и овощни дървета) върху затревени площи , диви повърхности, бодливи храсти, канавки, склонове и др. почистването също се разширява.

Делът на косачките за пасища, обсъждани в компилацията, е намалял до известна степен през последните години в производството на полски култури.

Причините за това могат да бъдат обобщени по следния начин

 • при отглеждането на зърнени култури (и рапица) прибирането на реколтата се извършва от модерни жътварски и вършачни машини, които са снабдени с маса за рязане отпред и сламорез отзад, оставя се слама разпръсната върху площта;
 • Повечето тръбни шредери за царевица или адаптери за слънчоглед, които могат да бъдат свързани към комбайни, вече са оборудвани с шредер с вертикална ос или въртящ се шредер с хоризонтална ос, така че площта не изисква отделно раздробяване след прибиране на слънчогледа или царевицата.

От гореизложеното се вижда, че при няколко полски култури – ако масата за рязане на комбайно-вършачката респ. адаптерът за тръбен шредер за слънчоглед или царевица е оборудван с подходящо оборудване – раздробяването в отделна реколта след прибиране на реколтата не винаги е оправдано.

Работната скорост на шредерите с вертикална ос обикновено е между 6 и 8 km/h.

Съответно, с фураж комбайн с работна ширина 3 m може да се постигне площ от 1,3-1,7 хектара на смяна, докато при работна ширина от 6 m, ~ 2,5-3,2 ha / работа. може да се очаква представяне в областта.

Фрезите с хоризонтална ос могат да работят при по-високи работни скорости между 8 и 10 km/h, а 4 m работна ширина на шредера може да осигури 22 до 26 хектара на смяна, докато 6 m работна ширина от 34 до 38 ha / промяна може да се постигне.

Машинните тестове показват, че ротационните шредери с вертикална ос обикновено са подходящи за правене на по-ниски стърнища, докато ефектът на раздробяване е по-добър при шредери с хоризонтална ос.